A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tháng 4/2022

 

      SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT VŨ QUANG

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH THÁNG 04/ 2022

I. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Ổn định nền nếp dạy học trong tháng 4

- Hoàn thành công tác QHCBQL, Cấp ủy nhiệm kì 2021-2026;2026-2031.

- Hoàn thành hồ sơ lựa chọn SGK lớp 10 nạp về Sở GD; Hoàn thiện Kế hoạch triển khai CTGDPT 2018 cho Lớp 10 năm học 2022-2023.

- Thi Nghề Phổ thông K11.

- Phụ đạo, ôn thi  TN THPTnăm 2022; tư vấn, hướng nghiệp cho HS K12

- Đánh giá kết quả thi thử THPT lần 2 (Đề Sở), TCM, NCM xây dựng, thẩm định đề thi thử TNTHPT lần 3

- Rà soát thông tin HS lớp 12 đưa lên CSDL Quốc gia, Chuẩn bị làm hồ sơ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022

- TCM, NCM triển khai xây dậy đề cương, đề  thi cuối HKII, năm học 2021- 2022

- Báo cáo chuyên đề tháng; gửi các chuyên đề về Ban chuyên môn;

- Thực hiện công tác kiểm tra hoạt động sư phạm của GV theo kế hoạch của BKTNB

- Các TCM khắc phục những tồn tại chuyên môn về sổ điểm trên Smas, sổ đầu bài đã được -Ban chuyên môn thông báo trong tháng 3

-Tổ chức kiểm tra cuối kì, tổng kết, đánh giá HKII, cả năm 2021-2022

- Họp phụ huynh K12

II. Lịch công tác:

Thời gian

Công việc

Bộ phận thực hiện

 

 

Tuần 30,31

01/04- 09/04

- Dạy học theo TKB

- Hoàn thành nạp CSDL học sinh Lớp 12.

 

- Dạy thêm, học thêm; ôn thi TNTHPT k12

- Chấm thi thử TNTHPT, nhập điểm và báo cáo số liệu về Sở; đánh giá kết quả thi thử.

-Hoàn thành Hồ sơ Quy hoạch CBQL.

- Thao giảng, dự giờ theo K.H

- Xây dựng đề cương, đề thi cuối HKII 10,11

- Kiểm tra hoạt động SP của GV theo K.H

- Ký duyệt giáo án trên Goog driver

- Nạp Hồ sơ chọn SGK lớp 10 về Sở GD

- Toàn trường

- đc Cát, GVCN K12, đc Tâm.

- GV- HS

- Ban CT, TCM

- TCM, NCM

- TCM, NCM

- NCM

- BKTNB

- BGH,TTCM

 

- VP.

 

 

 

 

Tuần 32

11-16/04

- Nghỉ Giổ tổ Hùng Vương (11/4)

-Thi Nghề Phổ thông (14/4/2022)

- Dạy học theo K.H

- Họp TCM, NCM

- Dạy thêm- học thêm; ôn thi  TN THPT K12

- Thao giảng, dự giờ theo K.H

- Báo cáo chuyên đề

- Các TCM, NCM xây dựng đề thi cuối HK II

- Ký duyệt giáo án trên goog driver

- BKTNB kiểm tra hoạt động SP của GV theo K.H

- Kiểm tra cuối HKII đối với những môn không kiểm tra chung

- Họp phụ huynh khối 12 ( sáng thứ 7, ngày 16/4)

- TCM, GV, HS

- HĐT Nghề

- TCM, GV- HS

- TCM

-TCM, GV

-TCM, GV

- NCM

- BGH, TTCM

- UBKT, BGH

- GVBM, HS

 

-BGH, GVCN12

Tuần 33

18 - 23/04

 - Dạy học theo K.H

- Thao giảng, dự giờ theo K.H

- Dạy thêm- học  và ôn thi TN THPT 2022

- BKTNB kiểm tra hoạt động SP của GV theo K.H

- Các TCM, NCM xây dựng đề thi cuối HK II

- Ký duyệt giáo án trên goog driver

- Chuẩn bị các điều kiện thi khảo sát cuối HKII

- Kiểm tra cuối HKII ( sáng 20/4 và chiều 21/4)

- Chấm thi, nhập điểm và công bố kết quả

- TCM, NCM, GV

- TCM, GV

- TCM, NCM, GV

- BKT, TCM

- TCM, NCM

- BGH, TT

- BGH, TKHĐ

- GVBM, HS

- BGH, TK

 

 

 

 

Tuần 34

25-30/04

 

- Dạy học theo K.H

- Họp TCM, NCM

- Tiếp tục triển khai công tác dạy thêm- học thêm, ôn thi  TNTHPT k12

- Báo cáo các chuyên đề

- GVBM vào điểm, TK cuối HK II và cả năm

- BKTNB kiểm tra hoạt động SP của GV theo K.H

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của GV ở các TCM

- TCM, NCM nộp đề thi thử lần 3 về BGH ( trước ngày 25/4/2022)

- Nghỉ lễ 30/4-1/5/2021 theo lịch chung

- TCM, NCM, GV

- TCM,NCM

- TCM, GV, HS

- TCM, NCM, GV

- GVBM

- BKT, TTCM

- TTCM, GV

- TCM, GV

-GV, HS

                      ( Kế hoạch có thể thay đổi theo lịch của Ngành và thực tế)

          Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƯỞNG

        + BGH,TCM

        + Trang tin

                                                                                                                  

                                                                                                  Nguyễn Hữu Toàn


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội