A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch công tác thi Tốt nghiệp THPT năm 2022

SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH

TRƯỜNG THPT VŨ QUANG

Số 39/LCT-THPTVQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Vũ Quang, ngày 29 tháng 4 năm 2022

Căn cứ Quy chế thi TNTHPT năm 2022; các văn bản hướng dẫn của Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT Hà Tĩnh, trường THPT Vũ Quang xây dựng Kế hoạch tổ chức làm hồ sơ và thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

 

TT

Thời gian

Thực hiện

Nội dung

Người thực hiện

 

 

 1.  

Trước 4/4/2022

Cập nhật Thông tin HS K12 lên CSDL ngành(Rà soát, kiểm tra)

-đc Cát, đc Tâm

GVCN.

 

 

 1.  

Ngày 25/4/2022

Tham gia Hội nghị tập huấn về thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại Sở

HT, CNTT, VT

 

 

 1.  

Từ ngày 26/4/2022 đến ngày 28/4/2022

- Hướng dẫn HS làm Hồ sơ ĐK dự thi tại trường:

- Lập và giao tài khoản, mật khẩu cho thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022. (Tài khoản là số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân của thí sinh - viết tắt: CCCD/CMND; trường hợp thí sinh không CCCD/CMND thì sử dụng số định danh đượcquan Công an cấp để thay thế).

-Nhắc thí sinh cần bảo mật thông tin về tài khoản, mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống QLT từ khi ĐKDT đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT; thí sinh nên thay đổi mật khẩu; nếu thí sinh quên mật khẩu thì liên lạc vởi đơn vị ĐKDT để cấp lại.

- đ/c Dung, GVCN, HS.l

 

 

 1.  

Từ ngày 26/4/2022 đến hết ngày 02/5/2022

 Hướng dẫn t sinh:

- Sử dụng tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống quản lý thi (QLT) qua internet tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

- Thí sinh thử đăng ký dự thi  trực tuyến trên Hệ thống QLT.

- đc Dung,  GVCN,HS

 

 

 1.  

Từ ngày 04/5/2022 đến

8/5/2022

- Tổ chức cho thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 ĐKDT trực tuyến.

- Thí sinh  đang học lớp 12 năm học 2021-2022 thực hiện ĐKDT trực tuyến.

Lưu ý: Thí sinh được miễn thi, đặc cách trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 vẫn phải cập nhật hồ sơ ĐKDT vào Hệ thống QLT.

- đc Dung, GVCN,HS

 

 

Từ 8/5 đến 12/5

- In Phiếu ĐKDT, Phiếu ĐKDT số 1, Phiếu ĐKDT số 2 của thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022; GVCN tổ chức kiểm dò các thông tin học sinh.

- GVCN thu các loại Hồ sơ HS để kiểm dò gồm:

1. Học bạ;( HB nạp sau khi hoàn thành TK, kí xác nhận)

 2. Giấy khai sinh (bản sao)

3. Bằng tốt nghiệp THCS (bản sao;

4. Chứng nhận miễn thi tốt nghiệp ( Hs khuyết tật) 

5. Giấy chứng nhận nghề PT;

6. Giấy chứng nhận đoạt giải trong các kỳ thi ( của năm học lớp 12 từ giải Ba trở lên);

7. Giấy xác nhận điểm bảo lưu ( HS thi lại TN)

8. Giấy tờ khác ( con TB, Khuyêt tật, HK vùng ĐBKK, .....)

GVCN, HS ( đc Dung Hướng dẫn)

 

 

- Tổ chức cho thí sinh thuộc điểm b, điểm c khoản 1 Điều 12 Quy chế thi và thí sinh có bằng tốt nghiệp THPT hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp đăng nguyện vọng để xét tuyển bằng phương thức khác với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT (thí sinh tự do) ĐKDT trực tiếp; nhận Phiếu ĐKDT nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống QLT. Sau khi nộp Phiếu ĐKDT, thí sinh tự do sẽ được Đơn vị ĐKDT cấp tài khoản (là số CCCD/CMND của thí sinh) mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống QLT qua internet tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

- Nhắc thí sinh cần bảo mật thông tin về tài khoản, mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống QLT từ khi ĐKDT đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT; thí sinh nên thay đổi mật khẩu; nếu thí sinh quên mật khẩu thì liên lạc vởi đơn vị ĐKDT để cấp lại.

- đc Mai, đc Tâm.

 

 

 1.  

Ngày 16/5/2022

Các đơn vị gửi danh sách thí sinh có bảo lưu điểm thi về Sở GDĐT (danh sách theo mẫu Phụ lục 01; gửi về Sở theo địa chỉ Email: phongktkd.sohatinh@edu.vn)

Đc Dung, đc Mai.

 

 

 1.  

Ngày 13/5/2022

Hoàn thành các công việc:

- In Phiếu ĐKDT, Phiếu ĐKDT số 1, Phiếu ĐKDT số 2 của thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022; ký tên, đóng dấu trên các phiếu ĐKDT đã in; lưu tại Đơn vị Phiếu ĐKDT số 1; giao lại cho thí sinh Phiếu ĐKDT số 2.

- In danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c,… của tên học sinh; thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên danh sách.

- Tổng kết, xếp loại Học sinh K12, hoàn thành việc vào học bạ, in kí xác nhận Học bạ, sổ điểm

- đc Dung, đc Tâm, đc Mai; GVCN.

 

 

 

 

 

 

- BGH,GV, tổ VP.

 

 

 1.  

Ngày 13/5/2022

- Kiểm tra hồ sơ của Thí sinh tại trường từ 14h

- Ban Hồ sơ, mỗi lớp cử thêm Lớp trưởng và Thư kí.

 

 

 1.  

Ngày 17, 18/5/2022

Sở GDĐT tổ chức cho các đơn vị kiểm tra và kiểm tra chéo thông tin thí sinh; rà soát điểm bảo lưu của thí sinh.

- Đoàn KT của Sở; Ban Hồ sơ.

 

 

 1.  

Chậm nhất 17h00 ngày 19/5/2022

Các đơn vị hoàn thành việc chỉnh sửa sai sót hồ sơ (nếu có).

Duyệt thông tin đăng ký dự thi của thí sinh trên Hệ thống QLT

- Ban Hồ sơ

 

 

 1.  

Ngày 20/5/2022

Các đơn vị nộp danh sách thí sinh ĐKDT và phiếu ĐKDT hoặc túi hồ sơ ĐKDT (đối với thí sinh tự do) về Phòng KTKĐCLGD:

- Danh sách thí sinh ĐKDT (cách in: vào Hệ thống QLT->Báo cáo->Giai đoạn nhập Phiếu đăng ký->(MD2): DS thí sinh đăng ký dự thi theo cụm -> In danh sách sắp xếp theo số phiếu): Danh sách đóng thành tập (ký tên, đóng dấu xác nhận của thủ trưởng đơn vị, đóng dấu giáp lai; ngoài bìa ghi rõ tên đơn vị ĐKDT, mã đơn vị ĐKDT, tổng số thí sinh ĐKDT).

- Gói số 1: Gồm các phiếu ĐKDT của thí sinh đang học lớp 12 (xếp  tăng dần theo số phiếu).

- Gói số 2: Gồm các túi hồ sơ của các thí sinh tự do (xếp tăng dần theo số phiếu).

Các gói trên dùng giấy Roki để gói; ghi đầy đủ các thông tin trên các gói theo Phụ lục II; Thủ trưởng đơn vị trực tiếp niêm phong các gói, đóng dấu và cử người nộp danh sách, các gói hồ sơ về Sở (thời gian nộp: từ 7h30 đến trước 11h00 ngày 20/5/2022; địa điểm nộp: Tầng 4, Sở GDĐT, số 52 đường Lê Hồng Phong, TP Hà Tĩnh)

Ban Hồ sơ

 

 

 1.  

Trước ngày 03/6/2022

- Hoàn thành các công việc sau:

+ Thu Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT và hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT; nhập dữ liệu xét công nhận tốt nghiệp THPT của thí sinh vào Hệ thống QLT. Ngay sau khi nhập xong dữ liệu, in thông tin đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT của thí sinh từ Hệ thống QLT, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc người được phân công tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận.

+ Kiểm tra hồ sơ ĐKDT và các hồ sơ có liên quan đến Kỳ thi, xem xét điều kiện dự thi của từng thí sinh, xác nhận tư cách thí sinh, quyết định không cho thí sinh dự thi nếu không đủ điều kiện và hồ sơ hợp lệ; đồng thời, thông báo trực tiếp cho thí sinh. Sau đó, in Danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c,… của tên thí sinh theo lớp/trường đối với thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022, theo đối tượng đối với thí sinh tự do.

- Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi.

Ban Hồ sơ

 

 

 1.  

Ngày 04/6/2022

Các đơn vị nộp về Sở:

- Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi (nếu có).

- Danh sách thí sinh đăng ký xét tốt nghiệp; Danh sách thí sinh được miễn thi và hồ sơ thí sinh miễn thi theo quy định tại Điều 36 Quy chế thi  (nếu có).

Đc Mai

 

 

 1.  

Hoàn thành chậm nhất ngày  23/6/2022

- In và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh

 

- Cập nhật Điểm tổng kết từng môn học (có tính điểm), điểm tổng kết, xếp loại học lực, hạnh kiểm của học kỳ 2 và cả năm lớp 12 lên CSDL ngành.

Đc Dung, đc Mai, GVCN

- đc Cát, GVCN, đc Tâm

 

 

 1.  

Chậm nhất ngày 02/7/2022

Chuẩn bị đầy đủ sở vật chất các điều kiện cần thiết để tổ chức thi tại các Điểm thi

- Rà soát CSVC, chuẩn bị CSVC tổ chức kì thi Tốt nghiệp THPT năm 2022

- Tổ chức cho lớp trực LĐVS toàn trường

Đc Cát, Văn phòng.

 

 

 1.  

Từ ngày 06/7/2022

- Ban Coi thi làm việc

Theo QĐ

 

 

 1.  

Các ngày 07,

08 và 09/7/2022

- Tổ chức coi thi

- Các Điểm thi báo cáo nhanh về Hội đồng thi

Theo QĐ

 

 

 1.  

Từ 7h30 đến 9h00 ngày 10/7/2022 

Các đơn vị nộp về Sở: Danh sách thí sinh đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT và hồ sơ thí sinh đề nghị xét đặc cách theo quy định tại Điều 37 Quy chế thi  (nếu có).

Đc Mai

 

 

 1.  

Ngày 24/7/2022

Công bố kết quả thi.

BGH,VP

 

 

 1.  

Ngày 24, 25, 26/7/2022

Xét công nhận tốt nghiệp THPT

Sở GD-ĐT

 

 

 1.  

Chậm nhất ngày 30/7/2022

Hoàn thành việc Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; trả học bạ và các loại Giấy chứng nhận liên quan (bản chính) cho thí sinh; gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh

VP

 

 

 1.  

Chậm nhất ngày

29/7/2022

Hoàn thành việc In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh

Đc Dung, đc Mai

 

 

 1.  

Từ ngày 24/7 đến hết

ngày 02/8/2022

Các Đơn vị ĐKDT: Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo

Đc Mai

 

 

 1.  

Từ 7h30 đến 11h00 ngày 04/8/2022

Các Đơn vị ĐKDT: Nộp danh sách, dữ liệu phúc khảo cho Sở GDĐT

 

 Đc Mai

 

 

 1.  

Chậm nhất ngày

14/8/2022

Hoàn thành việc phúc khảo bài thi (nếu có)

Sở GD - ĐT

 

 

 1.  

Hoàn thành chậm nhất ngày

18/8/2022

Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo

Sở GD - ĐT

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận

- BGH; TCM

- Website http://thptvuquang.hatinh.edu.vn/

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Toàn

 


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội